Достук айыл аймагынын айылдык Кенешинин XVIII чакырылышындагы VII кезектүү сессиясы ТОКТОМУ №09

Достук айыл аймагынын айылдык Кенешинин   XVIII  чакырылышындагы  

 VII  кезектеги   сессиясы

 ТОКТОМУ № 09

    Достук айылы                                           « 07  »  февраль   2022-жыл                                       

 

Достук айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн  2021-жылдын бюджетинин  аткарылышы 2022-жылга бюджеттин,атайын каражаттын киреше жана чыгаша бѳлүгүн 2023-2024-жылдарга долбоорун бекитүү тууралуу

 

        Достук айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн  2021-жылдын бюджетинин  аткарылышы 2022-жылга бюджеттин,атайын каражаттын киреше жана чыгаша бѳлүгүн 2023-2024-жылдарга долбоорун бекитуу боюнча Достук айыл ѳкмѳтүнүн  башчысы М.Сейдилдаевдин билдуруусун угуп жана талкуулап Достук айылдык кенешинин сессиясы токтом кылат:

 

1.2021-жылдын бюджетенин аткарылышыканаттандыраарлык деп табылсын.

 

2.Достук айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн  2022-жылдагы бюджетинин киреше жана чыгаша бѳлүгү  бюджеттик каражаттар 6811,8 мин сом кѳлѳмүндѳ ,атайын каражаттар 180,0 мин сом жалпы  6991,8 мин сом кѳлѳмүндѳ бекитилсин.

 

  1. Бюждеттин киреше бѳлүгү тѳмѳндѳгүдѳй болуп бекитилсин.

-бирдиктуу киреше салыгы 6394,0  мин  сом

-патент 50,0  мин сом

-мулк салыгы 61,0  мин сом

-транспорт салыгы 103,0 мин сом

-короо алдындагы жер салыгы 5,3 мин сом

-айыл чарбасында эмес жер салыгы 175,0 мин сом

-тазалык жыйым 23,5 мин сом

-атайын каражат 180,0 мин сом

 

4.Бюджеттин чыгаша бѳлүгү  тѳмѳндѳгүдѳй болуп бекитилсин

 

Башкаруу аппаратына 4949,5 мин сомго

Маданият болумуно 721,8 мин сомго

Билим беруу болумуно 1320,5 мин сом

Башкаруу аппаратынын штаттык бирдиги негизги кызматкерлер 8 штат,кичи кызмат 2 штат

Маданият бѳлүмү  3 штат, негизги 2 штат, кичи кызмат 1 штат.

 

 

5.Достук айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн  2023-жылга болжолдуу киреше жана чыгаша бѳлүгү  7266,8 мин сомго кѳлѳмүндѳ 2024-жыл болжолдуу киреше жана чыгаша  бѳлүгү 7466,8 мин сом кѳлѳмүндѳ бекитилсин.

 

6.Атайын каражатка ата –энелерден тамак ашка тушуучу спонсордук жардам киреше жана чыгаша бѳлүгү  180,0мин сом ѳлчѳмүндѳ бекитилсин.

 

7.Тиешелуу документтерди даярдап жана токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлгѳ алуу жагы айыл ѳкмѳтүнүн  финансы-экономикалык бѳлүмүнүн  башчысы Казыбек кызы Анарага кирешелердин түрлѳрү боюнча планды аткаруу кирешелер боюнча жетектѳѳчү адис Садырбекова Фаридага жүктѳлсүн.

 

 

 

 

 Тѳрайым                                                       Б.Осмонова

Комментирование запрещено