Достук айыл аймагынын айылдык Кенешинин XVIII чакырылышындагы XV кезектеги сессиясы ТОКТОМУ № 23

Достук айыл аймагынын айылдык Кенешинин   XVIII  чакырылышындагы

XV кезектеги  сессиясы

 

ТОКТОМУ № 23

 

    Достук айылы                                                                                       10- февраль 2023-жыл                                          

      

                              

 

Достук  айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн 2022-жылдын бюджетинин аткарылышы 2023-жылга бюджеттин,атайын каражаттын  киреше жана чыгаша болугун 2024-2025-жылдарга долбоорун бекитүү тууралуу

 

Достук  айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн 2022-жылга бюджетинин аткарылышы 2023-жылга бюджеттин,атайын каражаттын  киреше жана чыгаша бѳлүгүн 2024-2025-жылдарга долбоорун бекитүү боюнча Достук айыл ѳкмѳтүнүн  башчысы Сейдилдаев Максатбектин билдирүүсүн   угуп жана талкуулап Достук айыл аймагынын айылдык  Кенешинин XVIII чакырылышындагы XV   сессиясы токтом кылат:

 

  1. 2022-жылдын бюджетинин аткарылышы канаттандыраарлык деп табылсын.

 

  1. Достук айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн 2023-жылдагы бюджетинин киреше жана чыгаша бѳлүгү бюджеттик каражаттар 7102,8  мин сом кѳлѳмүндѳ,атайын каражаттар 230,0 мин сом  жалпы 7332,8 мин сом кѳлѳмүндѳ бекитилсин.

 

 

  1. Бюджеттин киреше бѳлүгү тѳмѳндѳгүдѳй болуп бекитилсин.

-бирдиктуу киреше салыгы  6695,0 мин сом

— патент 50,0 мин сом

— мулк салыгы 61,0 мин сом

— транспорт салыгы 103,0 мин сом

— короо алдындагы жер салыгы 5,3 мин сом

— айыл чарбасында эмес жер салыгы 165,0 мин сом

— тазалык жыйым 23,5 мин сом

— атайын каражат 230,0 мин сом

 

  1. Бюджеттин чыгаша бѳлүгү тѳмѳндѳгүдѳй болуп бекитилсин.

Башкаруу аппаратына 5637,7

Маданият бѳлүмүнѳ 1040,1

Билим берүү бѳлүмүнѳ  655,0

Башкаруу аппаратынын штаттык бирдиги 8 штат,кичи кызмат 2 штат

Маданият бѳлүмү 3 штат негизги 2 штат,кичи кызмат 1 штат

 

5.Достук айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн 2024-жылга болжолдуу киреше жана чыгаша бѳлүгү 7282,8 мин сом кѳлѳмүндѳ 2025-жыл болжолдуу киреше жана чыгаша бѳлүгү 7282,8 мин сом кѳлѳмѳндѳ бекитилсин.

 

  1. Атайын каражатка ата-энелерден тамак ашка тушуучу спонсордук жардам киреше жана чыгаша бѳлүгү 2024-2025-жылдарга 180,0 мин сом ѳлчѳмүндѳ бекитилсин.

 

7.Тиешелүү документтерди даярдап жана токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлгѳ алуу жагы Достук айыл аймагынын финансы экономика  бѳлүмүнүн башчысы Казыбек кызы Анарага,кирешелердин түрлѳрү боюнча планды аткаруу кирешелер боюнча жетектѳѳчү адис Ф.Садырбековага жүктѳлсүн.

 

   Тѳрайым                                                 Б.Осмонова

Добавить комментарий