Достук айыл аймагынын айылдык Кенешинин XVIII чакырылышындагы XVкезектеги сессиясы ТОКТОМУ № 24

Достук айыл  аймагынын  айылдык   Кенешинин  XVIII   чакырылышындагы      XVкезектеги  сессиясы

 

  ТОКТОМУ № 24

Достук айылы                                                                                  10-февраль 2023-жыл

Достук айыл аймагындагы  жергиликтүү салыктардын  ѳлчѳмүн бекитүү жѳнүндѳ

 

Достук  айыл аймагынын айылдык Кенешинин  XVIII чакырлыштагы XV кезектеги сессиясы токтом кылат:

 1 Достук  айыл аймагынын жергиликтүү салыктардын тѳмѳндѳгүдѳй ѳлчѳмдѳ бекитилсин:

 Ат-Башы ГЭСтин 1айга тѳлѳнүүчү тазалык жыйымы киши башына бир  айга 10( он) сом ѳлчѳмдѳ бектилсин

2  Бир жылга түтүн  башына  тазалык жыйымы-120 (жуз жыйырма) сом бекитилсин.

3 Айыл ѳкмѳтүнүн чарба китебинде каттоодо туруп, убактылуу жашабагандарга тазалык жыйым салыгына 100% женилдиктер берилсин.

 

Ушул кирешерлер 2023-жыл ичинде айагына чейин ѳндүрүлүп  кириштелсин

 

Тѳрайым                                                                                 Б. Осмонова

Добавить комментарий