КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
НАРЫН ОБЛУСУ
НАРЫН РАЙОНУ
ДОСТУК
АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
НАРЫНСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ
ДОСТУКСКОГО
АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Депутаттардын Достук айыл аймагынын айылдык кенешинин XVI чакырылыштагы XII кезектеги сессиясынын

ТОКТОМУ № 40

«31» 03 2015-ж. Достук айылы

«Жылдыз» балдар бакчасынын
«кенже тайпасынын» тарбиялануучусу
Келдибекова Дилнозага род взностон
женилдик берγγ жɵнγндɵ

Достук айылынын тургуну 2011-жылдын 21-августунда тɵрɵлгɵн Келдибекова Дилнозанын ата-энеси жок тоголок жетим болгондуктан, таятасы Капысов Келдибек
1-группадагы майып жана таенеси Кадырова Майрамдын камкордугунда тарбияланып, тоголок жетимдердин катарында учётто турат. Бγгγнкγ кγнгɵ чейин «Жылдыз» балдар бакчасынын «кенже тайпасында» тарбияланып жатат. Таенеси, таятасы материалдык жактан муктаж.

Жогорудагыларды угуп жана талкуулап Достук айыл аймагынын айылдык Кенеши токтом кылат:

1. Балдар бакчага ата-энелер тарабынан тɵлɵнγγчγ взноско 1 (бир) жылга 4000 ( тɵрт мин) сом акча каражаты бɵлγнγп берилсин.

2. Бул токтомду кɵзɵмɵлгɵ алуу жагы бюджеттик тармактык комиссияга тапшырылсын.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
НАРЫН ОБЛУСУ
НАРЫН РАЙОНУ
ДОСТУК
АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
НАРЫНСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ
ДОСТУКСКОГО
АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Депутаттардын Достук айыл аймагынын айылдык кенешинин XVI чакырылыштагы XII кезектеги сессиясынын

ТОКТОМУ № 40

«31» 03 2015-ж. Достук айылы

«Жылдыз» балдар бакчасынын
«кенже тайпасынын» тарбиялануучусу
Келдибекова Дилнозага род взностон
женилдик берγγ жɵнγндɵ

Достук айылынын тургуну 2011-жылдын 21-августунда тɵрɵлгɵн Келдибекова Дилнозанын ата-энеси жок тоголок жетим болгондуктан, таятасы Капысов Келдибек
1-группадагы майып жана таенеси Кадырова Майрамдын камкордугунда тарбияланып, тоголок жетимдердин катарында учётто турат. Бγгγнкγ кγнгɵ чейин «Жылдыз» балдар бакчасынын «кенже тайпасында» тарбияланып жатат. Таенеси, таятасы материалдык жактан муктаж.

Жогорудагыларды угуп жана талкуулап Достук айыл аймагынын айылдык Кенеши токтом кылат:

1. Балдар бакчага ата-энелер тарабынан тɵлɵнγγчγ взноско 1 (бир) жылга 4000 ( тɵрт мин) сом акча каражаты бɵлγнγп берилсин.

2. Бул токтомду кɵзɵмɵлгɵ алуу жагы бюджеттик тармактык комиссияга тапшырылсын.

Тѳрага Ж.Божокоев

Тѳрага Ж.Божокоев

Добавить комментарий