КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

НАРЫН ОБЛУСУ

НАРЫН РАЙОНУ

ДОСТУК

АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

НАРЫНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

НАРЫНСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

ДОСТУКСКОГО

АЙЫЛНОГО АЙМАКА

       

 

                 Достук айыл аймагынын айылдык Кенешинин  XVII чакырылышындагы 

I кезектеги  сессиясы

 

ТОКТОМУ № 21

 

« 19  »  январь  2018-жыл                                                                                          Достук айылы

           

Достук  айылдык Кенештин 2017-жылдын  бюджетинин аткарылышы жана

2018- жылга карата бюджетти бекитүү жөнүндө.

      

         Достук айыл аймагынын айылдык кенеши  токтом кылат:

 

  1. 2017- жылдын айылдык Кенешинин бюджетинин аткарылышы канааттандырарлык

деп табылсын.

2.1  Достук  айылдык Кенешинин 2018- жылга бюджетинин кирешелер бөлүгү боюнча

3598,3 мин сом, атайын эсеп-180,0мин сом, жалпы баары 3778,3 мин сом

      чыгашалар бөлүгү 3778,3  мин сом өлчөмүндө смета бекитилсин.

Мунун ичинен кирешелер бөлүгү

  Көрсөткүчтүн аталышы сумма
1 Теңдештирилген грант 525,6
2 Жергиликтүү кирешелер 3072,7
3 Атайын эсеп 180,0
  Жалпы баары 3778,3
Жергиликтуу кирешелер бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин
  Мунун ичинен  
1 Агент төлөөчүү жеке  киреше салыгы 2263,0
2 Өз ыктыяры менен төлөөчүү потент   салыгы 27,0
3 Айыл чарба эмес жерден алынуучу салык 4,8
4 Транспорт салыгы 105,0
5 Огород салыгы 2,2
6 Жердин ижарасы  
7 Айыл чарба эмес жер салыгы 275,0
8 Соода кылуудан алынуучу салык 386,0
9 Аренда ФПС  
10 Таштанды чыгаруу жыйымы 9,7
11 Мамлекеттик алым  
12 Административдик айып  
  баары: 3072,7
  Атайын эсеп 180,0
  Теңдештирилген грант 525,6
  Жалпы баары: 3778,3

 

2.2  Достук айыл өкмөтүнүн   2018- жылга карата каралган бюджеттин чыгыша бөлүгү

3598,3 мин сом, атайын эсеп-180,0 мин сом,    баардыгы —3778,3 мин сом

 

 

 

Мунун ичинен жалпы айыл өкмөт боюнча

Эмгек-акыга- 1563,4 мин сом, 13(он уч ) штаттык бирдик үчүн (АУП-10,библ-2,клуб-1)

Соц.фондго-235,8  мин сом

Иш сапарга-63,1 мин сом

Байланыш кызматына-55,0 мин. сом

Транспорттук чыгымга- 60,0 мин. сом

Башка чыгымдарга-385,7 мин. сом

Медикамент-2,0 мин сом

Тамак аш үчүн-133,4 мин. сом

Ремонт үчүн-80,0 мин. сом

Чарбалык башка чыгымдар үчүн-153,0 мин. сом

Э/энергияга-664,9мин. сом

Кийим сатып алууга-12,0 мин сом

Негизги каражат-202,0 мин. сом

Атайын эсеп-180,0 мин. сом тамак аш сатып алуу учун

       Башкаруу аппаратына баардыгы-2436,7 мин сом

Эмгек-акыга-1376,9 мин сом

Соц.фондго-203,6  мин. сом

Иш сапарга-60,0 мин. сом

Байланыш кызматына-47,0  мин. сом

Транспорттук чыгымга-60,0 мин. сом

Башка чыгымдарга-  353,7 мин. сом

Чарбалык башка чыгымдар үчүн-137,0 мин. сом

Э/энергияга-25,1мин. сом

Негизги каражат-170,0 мин. сом

Башкаруу аппаратынын штаты бекитилсин – 9 штат+1штат стат=10 штаттык бирдик

     Мадиният тармагына баардыгы-292,3мин сом

Эмгек-акыга-186,5 мин сом,

Соц.фондго-32,2 мин. сом

Башка чыгымдар үчүн-32,0 мин. сом

Э/энергияга-2,5 мин. сом

Ремонт иштерине  5,0 мин сом

Чарбалык башка чыгымдар үчүн-1,0 мин сом

Негизги каражат-25,0 мин. сом

Маданият кызматкерлеринин штаты китепкана -2, клуб-1, баары- 3(уч) штаттык бирдик менен бекитилсин

  Билим беруу тармагына баардыгы-1049,3мин сом,  мунун ичинен бюджет-869,3мин сом,  

               атайын эсеп-180,0 мин сом

Байланыш бөлүмү-8,0 мин сом

Медикамент-2,0 мин сом

Тамак аш үчүн-133,6мин. сом

Ремонт үчүн-25,0  мин сом

Чарбалык башка чыгымдар үчүн-15,0 мин сом

Э/энергияга-637,3 мин. сом

Негизги каражат-7,0 мин. сом

 

Атайын эсеп-180,0 мин сом тамак аш үчүн

 

2.3    Достук айыл өкмөтүнүн 2019-жылга кирешелер боюнча болжол менен -3888,6 мин сом суммасында, 2020- жылга-4064,1 мин сом суммасында жергиликтүү  бюджетинин негизги көрсөткүчтөрүнүн болжолу

Мунун ичинен кирешелер бөлүгү

  Көрсөткүчтүн аталышы 2019ж. 2020ж
1 Теңдештирилген грант 406,9 326,4
2 Жергиликтүү кирешелер 3301,7 3557,7
3 Атайын эсеп 180,0 180,0
  Жалпы баары 3888,6 4064,1
Жергиликтуу кирешелер болжолдуу бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин  
  Мунун ичинен    
1 Агент төлөөчүү такталган киреше салыгы 2451,0 2662,0
2 Өз ыктыяры менен төлөөчу патент салыгы 29,0 31,0
3 Айыл чарба эмес жерден алынуучу салык 4,8 4,8
4 Транспорт салыгы 105,0 105,0
5 Огород салыгы 2,2 2,2
6 Үлүш салыгы    
7 Айыл чарба эмес жер салыгы          275,0 275,0
8 Соода кылуудан алынуучу салык 425,0 468,0
9 Ижара КПФ    
 10 Таштанды чыгаруу жыйымы 9,7 9,7
 11 Мамлекеттик алым    
 12 Административдик айып    
  баары:    
  Атайын эсеп 180,0 180,0
  Теңдештирилген грант 406,9 326,4
  Жалпы баары: 3888,6 4064,1

 

2.4 2019-жылга чыгашалар боюнча болжол- 3888,6 мин сом суммасында, 2020 жылга- 4064,1 мин сом суммасында болжолдуу

 

  Аталышы 2019 2020
1 Башкаруу аппараты 2543,6 2659,1
2 Маданият тармагы 355,0 395,0
3 Билим берүү тармагы 990,0 1010,0
  Жалпы баары 3493,4 4064,1

 

2.5   Балдар бакчаларга ата-энелерден алынуучу төлөм ар бир айдын 5- числосунан

кечиктирилбестен ошол ай үчүн толук төгүп туруу жана 50 баланы толук кабыл алуу балдар

бакчасынын башчысы (Б.Ороковага) милдеттендирилсин жана акча каражатты убагында

төкпөсө чара корулсун.

 

2.6   Достук айылдык Кенешинин кирешелердин түрлөрү боюнча планды аткаруу салык адис

Жээнбек кызы Изатка  милдеттендирилсин, ал эми пландардын аткарууга чара көрүү,

токтомдун аткарылышы финансы бөлүмүнүн башчысы Казыбек кызы Анарага талап

кылынсын.

 

2.7   Достук айыл өкмөтүнүн  2018-жылга бюджети   7-август 2017-жылдагы № 466 токтомго ылайык эмгек акынын көбөйгөндүгү эске алынбастан коюлуп  калгандыктан 2018-жылдын көбөйтүлгөн айырмасы 368,2  мин сом    Кыргыз Республикасынын  Финансы Министирлигинен суралсын.

 

 

 

 

 

 

Төрага                                                                                                       К. ϴмүрканов

 

 

 

Добавить комментарий